Min målsättning och vision är att via internet nå ut till alla som vill lära sig mer om autism och vad man har för rättigheter när man har en NPF diagnos.

Sedan vill jag visa vägen vart man vänder sig för att få hjälp och stöd vid problemskapande beteenden. Och att hålla priser som gör att alla kan vända sig till mig.

- Jag svarar på frågor när det gäller olika diagnoser

- Jag hjälper till att sätta upp strukturer som passar.

- Jag hjälper till med hur man kan förhålla sig mot personer med autism i olika situationer.

- Jag hjälper till med och förklarar hur olika miljöer påverkar personer med autism och hur man kan förbättra de.

- Jag hjälper till att visa vägen vart man vänder sig om man behöver hjälp med myndigheter.

- Jag hjälper till och kravanpassar som är viktigt för en person med autism.

- Jag har också som målsättning att en viss procent av vinsten vi får ska gå tillbaka till de som behöver det via utbildningar och hjälpmedel.