Företag
Handledning.1500 kr/timme
Mailkonsultation600 kr/mailsvar
Telefon/Skypekonsultation1200 kr/timme
Resetidsräkning500 kr/timme
Resekostnad25 kr/mil
 
Enskilda personer
Mailkonsultation300 kr/mailsvar
Skype300kr/30 min
Reseräkning300kr/timme
Resekostnad25 kr/mil