Jag har arbetat med människor i hela mitt vuxna liv och jag älskar det lika mycket idag som den dagen jag började.

När man hittat det man vill arbeta med som jag gjorde 1984 så finns det ett driv att hela tiden vilja veta mer om ämnet som i mitt fall var autism.

Jag har alltid arbetat lösningsfokuserat som har lett till att jag velat hitta olika lösningar på de problem som uppstått, och för att hitta lösningarna så var det självklart att jag ju måste veta vad det innebar att ha autism, hur tänker man? och hur upplever man omgivningen? Och varför tänker man och upplever omgivning på ett speciellt eller annorlunda sätt.

För att få reda på detta så läste jag mycket om ämnet och började studera på linneuniversitetet i Växjö 2007. Jag började läsa pedagogik i vardagen för det kändes viktigt för att kunna lära ut mina kunskaper på ett bra och professionellt sätt. Efter det har jag läst handikappvetenskap 1 och 2 inriktning autism och parallellt då även hot och våld som tyvärr inte alltid men ofta hänger ihop med autism på grund av okunskap från omgivningen.

Jag har även många interna utbildningar jag har fått genom olika arbetsgivare tex Etik och moral, KBT utan inriktning behandling, tydliggörande pedagogik (TEACH).

Som person är jag mycket lugn och har ett intresse för andra människor vilket alltid har gjort att jag lyssnat och varit följsam i både det jag hör och i mitt handlande. Dessa komponenter har jag använt mig av i mitt arbete och det passar ju väl ihop med LAB som är lågaffektivt bemötande.

Jag har mött mycket okunskap under min yrkeskarriär som har lett till att det många gånger har ” satts ner foten” för att få kontroll på en situation som man ofta själv har skapat, då man i stället redan innan borde ha satt sig ner och pratat (skrivit och ritat) för att inte komma dit hän att man måste ”sätta ner foten”.

Detta är inget jag har kunna stå bakom eller rekommenderar då sådana situationer skapar att tilliten och förtroendet förstörs och byts ut till oro och ångest i stället, speciellt då för personer med autism som inte kan läsa av andra människor eller förstå orsak och verkan.

När jag började läsa in mig på LAB och har även fått en 3 dagars utbildning inom detta samt handledning genom Studio 3 så kände jag mig hemma. Hemma i att få en bekräftelse på att man oftast gjort rätt när man har utfört sitt arbete på ett lugnt, strukturerat och positivt sätt.

Jag skulle kunna prata mycket om detta, men det är en beskrivning hur jag med många års erfarenhet har skapat en kunskapsbank jag gärna vill dela med mig av till er.